Registrace základní školy

Ročník 2023/2024

Kategorie partnerství: Poskytovatel aktivity Technikiády – Základní škola

(dále jen PAT -ZŠ)

Postup při podání registrace:

 1. Vyplňte elektronicky registrační formulář ve všech bodech a odešlete.
 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte – koordinační centrum Technikiády
  tel. č. 608 880 792 Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&ART, z.s,
  e-mail: nytrova@technikiada.cz 
 3. Společnosti W&ART, z.s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 je vlastník a vyhlašovatel projektu Technikiáda.
 4. Základní registrace k projektu v kategorii Poskytovatel aktivity Technikiády – Základní škola (dále jen PAT-ZŠ) je zdarma. 
 5. Aktivity a služby poskytované nad rámec základní registrace jsou zpoplatněny. 
 6. Informace o nastavení základní a rozšířené registrace PAT-ZŠ k aktivitám projektu Technikiáda jsou součástí obchodních a všeobecných podmínek a naleznete je zde:
 7. Rozšířit základní registraci může PAT – ZŠ kdykoliv v průběhu daného ročníku projektu Technikiáda, a to formou objednávky.
 8. Základní registrace k projektu v kategorii PAT-ZŠ obsahuje tento balíček aktivit a služeb: 
  • evidence v registru aktivních účastníků projektu – ZŠ (uvedení na webových stránkách projektu s lokací partnera)
  • zavedení PAT-ZŠ v elektronické evidenci dovedností Technikiády – ELED jako poskytovatele aktivit Technikiády (PAT – ZŠ . Díky této evidenci se PAT-ZŠ načítají všechny získané coiny jejich registrovaných žáků v průběhu celého ročníku této hry, ať se již jedná o coiny získané v rámci aktivit registrovaných ve škole nebo u jiného PAT.
  • zalistování 8 klíčových poddovedností  v ELED : popis aktivity, definice získaných dovedností a ohodnocení hracími body – TECHcoiny pro účastníky aktivity – žáky (navýšení počtu podaktivit, které PAT-ZŠ mí zájem pro žáky evidovat je možné prostřednictvím rozšířené registrace PAT – ZŠ)
  • vygenerováni 8x QR kódů v hodnotě – á 3 coiny (navýšení počtu coinů u daných aktivit je možné prostřednictvím rozšířené registrace PAT – ZŠ)
 9. V případě zájmu o rozšíření základní registrace PAT – ZŠ, bude postup realizován takto: 
  • po přijetí rozšířené registrace bude  vystavena faktura k úhradě registračních poplatků;
  • po úhradě faktury bude realizováno zalistování rozšířených poddovedností poskytovaných ZŠ pro žáky dané ZŠ do ELED (popis aktivity, definice získaných dovedností a ohodnocení hracími body – TECHcoiny pro účastníky aktivity – žáky);
  • vygenerují se QR kódy pro tyto aktivity a předají se subjektu PAT-ZŠ k užívání. 
 10. Subjekt PAT-ZŠ také získá potřebný grafický manuál Technikiády a další materiály, které budou sloužit k úspěšné realizaci jeho aktivit v rámci Technikiády.

Registrační poplatky u rozšířených služeb nad rámec základní registrace jsou uváděny bez DPH a jsou spojené s administrační činností vyhlašovatele Technikiády. Sazba DPH činí 21%.

Odesláním registrace, PAT-ZŠ potvrdil, že je seznámen 

 • cíli i formátem projektu Technikiáda a s pravidly hry Technikiáda, 
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu Technikiáda
 • s výši registračního poplatku, pokud na základě jeho výběru registrovaných aktivit vznikl dle registračních a všeobecných obchodních podmínek vyhlašovateli nárok na jejich úhradu.  

Registrací subjektu je projeven souhlasu s Registračními a všeobecnými obchodními podmínkami, které z registrace Poskytovatel aktivit Technikiády – Základní školy vyplývají. 

Subjekt
Kontaktní osoba
Položky označené * jsou povinné.
Obchodní podmínky jsou vždy součástí a ke stažení na registrační stránce jednotlivých rolí.