Technika do škol – pojízdný kamion MPO

Hlavní cíl projektu Technika do škol je, aby měli žáci základních škol v současných podmínkách českého školství možnost, seznámit se s technikou a poznat současný technologický pokrok a vývoj. Cílem je také zvyšovat u žáků zájem o nové technologie a o studium technických oborů. Projekt je zaměřen primárně na žáky 8. a 9. tříd základních škol. Jednou z klíčových aktivit, prostřednictvím které se daří tyto cíle naplňovat je provoz speciálně upravených nákladních automobilů - pojízdných učeben techniky. Díky mobilitě, která je klíčová, je možné realizovat tento projekt na jakékoliv základní škole v České republice s tím, že přednost mají školy, které jsou například vzdálenostně odloučené od krajských měst, či jsou jiným způsobem znevýhodněné, nebo je pro ně pořízení moderních technologií finančně náročné, a proto je projektový den pro školy zcela zdarma. https://technikadoskol.cz/
Technika do škol – pojízdný kamion MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, Praha
Region

Hlavní město Praha

TECHcoinů

1

Datum

26.1.2024-24.6.2024

Lokace

Kde se T-Point nachází?

Chcete se stát partnerem?

Rádi se s Vámi osobně sejdeme a Technikiádu Vám představíme.

Kontakt

Zapojte se do hry a hrajte
o hodnotné ceny!

Více zde
Partneři
Záštita