Jedná se o celorepublikový dovednostně – vzdělávací projekt určený žákům základních škol, jehož záměrem je pomáhat žákům získávat a rozvíjet jejich dovednosti v rámci formálního i neformálního vzdělávání, v prostředí firem, vzdělávacích i vědeckých institucí, představovat svět vědy i práce a to vše formou hry. Své aktivity si žáci zaznamenávají do svého elektronického portfolia dovedností, které mu napomůže při výběru oborů a přechodu na střední školu.

Záštita