Evidenční kniha dovedností

V elektronické evidenci dovedností provede nejdříve registraci rodič, který pak založí účty svých dětí. Vše trvá 2-3 min. Registrace a vstup ZDE

Partneři
Záštita