Exkurze v Třineckých železárnách

Žáci 9. tříd mají možnost navštívit Třinecké železárny se svými učiteli/výchovnými poradci v rámci vyučování. Seznámí se s výrobou železa a oceli, zpracováním až na finální výrobky, jako jsou drát, kolejnice, trubky atd. Registrace na exkurzi probíhá zde: https://apl.trz.cz/WEB/Exkurze.nsf/pageRegForm.html.
Žáci prvního stupně mohou prostřednictvím agentury KAPa strávit jeden den v Třineckých železárnách letos v létě. Navštíví pracoviště podatelny, informatiky a telekomunikací, navštíví hasičský záchranný sbor se spoustou zajímavých dovednostních úkolů. Na závěr nahlídnou pod pokličku hlavní kuchyně Třineckých gastroslužeb, kde shlédnou nejen kuchyni, ale si pochutnají i na společném obědě.

Na těchto akcích mohou získat kromě nových znalostí i TECHcoiny do hry!

Záštita