Exkurze Technikiády jsou opět místem, kde mohou žáci základních škol (hráči Technikiády) získat nové informace a znalosti společně s herními TECHcoiny.  

Co to ta exkurze je? Exkurze je forma získávání nových informací pozorováním v originálních provozních podmínkách. Žákům by exkurze měla umožnit přiblížit získané teoretické poznatky a konfrontovat je s praxí. V mnohém jim také umožní získat nové informace v oborech, o kterých měli jen minimální představu či znalosti. Exkurzí je možné také probudit o danou oblast či obor zájem. 

Partneři
Záštita