Filantropie umožňuje rozvíjet oblasti, které mají významný vliv na zlepšování obecné kvality života, a to jak z krátkodobého, tak dlouhodobého významu vlivu.

Ještě nikdy nebylo lidstvo v období tak rychlých změn, na které musí reagovat. Ty změny jsou technologické, společenské, ekologické. Proto je velmi důležité rychlým způsobem na tyto požadavky doby reagovat a vytvářet podmínky dnešní mladé generaci, aby na tyto výzvy byl připravena a dokázala se na tyto požadavky a výzvy adaptovat. 

Tradiční postupy v reakcích na tyto změny v oblasti vzdělání, praktické výuky a akceptací těchto změn v prostředí rodiny i společnosti jsou v mnohém pomalé a nedostatečně kopírují potřeby, které se rychle objevují. Proto vítáme spolupráci s vizionáři a filantropy, kteří jsou připraveni podporovat nové, netradiční a dynamičtější cesty, které vedou k danému cíli.

V projektu Technikiáda, který je svým formátem dovednostně-vzdělávací hrou pro žáky základních škol, se zaměřujeme na zdynamizování procesu vzdělávání žáků, a to se zaměřením na rozšiřování a zvyšování jejich praktických dovedností, kompetencí, akceptace nových technologických oborům, nových oborů a zaměstnání. Prostřednictvím hry Technikiáda vytváříme první elektronickou evidenci portfolia dovedností žáků základních škol, se kterou budou moci následně pracovat při výběru svého dalšího studia a následné pracovní kariéry.

Věříme, že právě toto je cesta k jejich úspěšnému uplatnění v praxi budoucnosti i jejich aktivního přínosu společnosti 21. století. 

Díky vaší podpoře dnešním hrám, rozvoji formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím Technikiády bude tato mladá generace lépe připravená a adaptovaná na zvládnutí výzev a požadavků, které na ně v budoucnosti čekají. Věříme, že se tato vaše investice do dnešní mladé generace vyplatí.

Aktivní úloha sponzorů a donátorů bude každoročně rozšířená také v rámci výběru a oceňování těch nejlepších účastníků hry, inspirativních projektů a aktivní partnerů v rámci Zlaté kostky Technikiády, která bude probíhat každoročně po ukončení daného ročníku.

Máte-li zájem o podporu projektu Technikiáda nebo o některou formu spolupráce, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi se s vámi spojíme. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Partneři
Záštita