Zájmové kroužky vyplňují nejen volný čas žáků, ale také jim svou náplní umožňují získat nové dovednosti, nebo jejich dovednosti a talenty rozvíjet na vyšší úroveň. Je to ta často zmiňovaná cesta učně k mistrovství. 

Pokud kroužek, který v průběhu školního roku navštěvujete, bude registrován ve hře Technikiáda, i zde můžete získat své herní TECHcoiny a zároveň představit své dovednosti a mistrovství. A protože hra Technikiáda v některých dovednostech nabízí postupy do vyšších herních levelů, můžete se zdokonalovat v těchto dovednostech a zároveň získávat TECHcoiny ve svém kroužku i několik let. Tím se můžeš stát několikanásobným mistrem v daném oboru či oblasti. 

Partneři
Záštita