Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Stálá expozice seznamuje návštěvníky s bohatou historií Těšínského Slezska a založení třinecké hutě. Ukazuje důležité milníky v historií železáren včetně současné podoby hutě a města Třince i jejich vzájemné propojení v různých oblastech života. Velcí i malí návštěvníci se pobaví řešením kvízu o městě a huti na interaktivním kvízomatu.

Třinecké železárny slaví 185 let a muzeum 55 let své existence. Představí nám poklady a zajímavosti z depozitáře. Návštěvníci budou řešit kvízy, soutěže a například i válcovat nebo razit mince.

https://www.muzeumtz.cz

Kromě nových znalostí je zde možné získat TECHcoiny do hry!

Záštita