Prázdninová výzva – registrace poskytovatelů aktivit

Poskytovatel aktivit Technikiády – prázdninová výzva Povolání a pracovní dovednosti dříve a dnes

1. 7. 2023 – 31. 8. 2023)

Kategorie partnerství: Poskytovatel aktivit Technikiády – prázdninová výzva Povolání a pracovní dovednosti dříve a dnes

(dále jen PAT –  PV2 nebo partner)

Postup při podání registrace:

 1. Vyplňte elektronicky registrační formulář ve všech bodech a odešlete.
 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte – koordinační centrum Technikiády
  tel. č. 608 880 792 – Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&ART, z.s,
  e-mail: nytrova@technikiada.cz
 3. Společnosti W&ART, z.s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 je vlastník a vyhlašovatel projektu Technikiáda (dále jen Vyhlašovatel).
 4. Registrace k projektu Technikiáda v kategorii Poskytovatel aktivit Technikiády  – prázdninová výzva Povolání a pracovní dovednosti dříve a dnes (dále jen PAT –  PV2) je zpoplatněna dle platného Ceníku registrací a služeb Technikiády – dále jen ceník). 
  • Nekomerční aktivita (bez vstupného pro žáka ZŠ nebo jeho doprovod) = 500 Kč
  • komerční aktivita 1 (se vstupným pro žáka ZŠ nebo jeho doprovod) = 1.000 Kč
  • komerční aktivita 2 – PAT –  PV2 má více samostatných podsubjektů v různých lokacích/místech = k registraci komerční aktivita 1. přičítáme registrační poplatek  + 500 Kč/podsubjekt. Každé místo/lokace registrovaného partnera obdrží své QR kódy vázané na jeho lokaci/místo a jeho nabídku povolání. 
 5. Informace o nastavení registrace PAT –  PV2 k aktivitám projektu Technikiáda jsou součástí obchodních a všeobecných podmínek.
 6. Rozšířit základní registraci, kterou realizoval jako první, může PAT – PV2 kdykoliv v průběhu dané výzvy Technikiády, a to formou objednávky, která rozšíří základní registraci partnera.  
 7. Základní registrace subjektu k projektu v kategorii PAT – PV2 obsahuje tento balíček aktivit a služeb: 
  • evidence v registru poskytovatelů aktivit prázdninové výzvy Technikiády (uvedení na webových stránkách projektu)
  • zavedení PAT – PV2 v elektronické evidenci dovedností Technikiády – ELED jako poskytovatele aktivit Technikiády – prázdninová výzva 2.
  • zalistování aktivit poskytovaných PAT – PV2 v rámci prázdninové výzvy 2 v ELED – popis aktivity – plnění výzvy, ohodnocení hracími body – TECHkoiny pro účastníky aktivity – žáky(hráči). 
 8. V návaznosti na základní registraci subjektu v kategorii PAT – PV2 bude po přijetí registrace vystavena faktura k úhradě registračních poplatků. Po úhradě faktury bude zahájeno plnění dle bodu 7.
 9. Subjekt PAT – PV2 získá potřebný grafický manuál Technikiády a další materiály, které budou sloužit k úspěšné realizaci jeho podpory v rámci Technikiády.

Registrační poplatky základní i rozšířené registrace jsou uváděny bez DPH a jsou spojené s administrační činností vyhlašovatele Technikiády. Sazba DPH činí 21 %.

Odesláním registrace subjekt PAT – PV2 potvrdil, že je seznámen s: 

 • cíli i formátem projektu Technikiáda a s pravidly hry Technikiáda, 
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu Technikiáda
 • výši registračních poplatků, které vznikly na základě jeho výběru registrovaných aktivit dle platného Ceníku registrací a služeb Technikiády, a v souladu s Registračními i všeobecnými obchodními podmínkami.  

Registrací subjektu je projeven souhlasu s Registračními a všeobecnými obchodními podmínkami, které z registrace Poskytovatel aktivity Technikiády – prázdninová výzva Povolání a pracovní dovednosti dříve a dnesvyplývají. 

Partneři
Záštita