Připravujeme začlenění Pojízdné učebny do Technikiády

Pojízdná učebna realizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje své aktivity k zalistování do Technikiády. Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny jak na rozvoj zručnosti, tak i na rozvoj technické a digitální gramotnosti.

Záštita