Registrace poskytovatele aktivit

Poskytovatel aktivity Technikiády

Ročník 2023/2024:

Kategorie partnerství: Poskytovatel aktivity Technikiády

(dále jen PAT nebo partner)

Postup při podání registrace:

 1. Vyplňte elektronicky registrační formulář ve všech bodech a odešlete.
 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte – Koordinační centrum Technikiády:
  • tel. č. 608 880 792 – Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&ART, z.s,
  • e-mail: nytrova@technikiada.cz 
 3. Společnost W&ART, z.s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 je vlastník a vyhlašovatel projektu Technikiáda.
 4. Základní registrační poplatek PAT je v daném ročníku stanoven dle
  • aktivit na 
   • nekomerční – aktivita je realizovaná bez nároku na vstupné, kroužkovné či jiné poplatky pro žáka nebo jeho doprovod
   • komerční – aktivita je spojená se vstupným, kroužkovným nebo jiným poplatkem pro žáka nebo jeho doprovod
  • kategorizace registrovaného subjektu (PAT) na:
   1. příspěvkové a neziskové organizace – PAT P+NO
   2. podnikatelský sektor – PAT 1 až 3
    • PAT 1 = subjekt má do 10 zaměstnanců
    • PAT 2 = subjekt má od 11 do 100 zaměstnanců
    • PAT 3 = subjekt má od 101 zaměstnanců a více
 5. Aktuální ceníky služeb Technikiády pro kategorii PAT P+NO a PAT (1 až 3) jsou ke stažení níže.
 6. Rozšířený registrační poplatek PAT – základní registraci může PAT kdykoliv v průběhu ročníku rozšířit o další aktivity a akce. Toto rozšíření základní registrace je možné realizovat objednávkou, v rámci které bude specifikováno rozšíření objednaných služeb. Nacenění těchto služeb je realizováno na základě stávajícího ceníku nebo po vzájemné dohodě.  
 7. Seznam aktivit, které naplňují formát aktivit projektu Technikiáda jsou nastaveny v Elektronické evidenci dovedností Technikiády nebo jsou oficiální akcí projektu a partner o těchto aktivitách bude informován. Aktivitou se rozumí např.:  den otevřených dveří, exkurze, kroužek, tvůrčí dílna, laboratoř, beseda, workshop, ukázka řemesel, olympiáda, komentované prohlídky, edukativní programy, tábor, kemp, kurz, firemní den, aj.

Registrační poplatek je uváděn bez DPH a je spojený s administrační činností vyhlašovatele Technikiády. Sazba DPH činí 21%.

Odesláním registrace, PAT potvrdil, že je seznámen s všeobecnými a obchodními podmínkami projektu Technikiáda a s výši registračního poplatku dle kategorie partnera. 

 • Po odeslání plně vyplněné základní registrace PAT obdrží fakturu k úhradě registračního poplatku.
 • Po úhradě registračního poplatku obdrží PAT doplňující e-formuláře k popisu připravovaných aktivit a jejich evidenci do Elektronické evidence dovedností Technikiády. Získá také potřebný grafický manuál Technikiády, QR kódy zalistovaných aktivit, odznaky, případně další materiály, které budou sloužit k úspěšné realizaci jeho aktivit v rámci Technikiády. 

Registrací subjektu je projeven souhlasu s Registračními a všeobecně-obchodními podmínkami, které z registrace Poskytovatele aktivity Technikiády (PAT) vyplývají. 

Vyhledat v databázi subjektů

Tato funkce je dostupná pouze pro subjekty z České republiky.
Načíst údaje o subjektu nebo vyplňte
Subjekt
Kontaktní osoba
Položky označené * jsou povinné.
Obchodní podmínky jsou vždy součástí a ke stažení na registrační stránce jednotlivých rolí.