Registrace kraje

Partner Technikiády

Ročník 2023/2024 (1. 9. 2023 – 31. 8. 2024)

Kategorie partnerství: Partner – kraj

(dále jen Partner – KR nebo partner)

Postup při podání registrace:

 1. Vyplňte elektronicky registrační formulář ve všech bodech a odešlete.
 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte – koordinační centrum Technikiády:
  1. tel. č. 608 880 792 – Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&ART, z.s,
  1.  e-mail: eva.nytrova@technikiada.cz
 3. Společnosti W&ART, z.s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 je vlastník a vyhlašovatel projektu Technikiáda (dále jen Vyhlašovatel).
 4. Registrace k projektu Technikiáda v kategorii Partner – kraj (dále jen Partner – KR) je zpoplatněna dle platného Ceníku registrací a služeb Technikiády – dále jen ceník). Základní registrace – kraj podporující je zdarma. 
 5. Aktivity a služby poskytované nad rámec základní registrace jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. Ceník kategorie Partner – KR:  
 6. Informace o nastavení základní a rozšířené registrace Partner – KR k aktivitám projektu Technikiáda jsou součástí obchodních a všeobecných podmínek a naleznete je zde:
 7. Rozšířit základní registraci může Partner – KR kdykoliv v průběhu daného ročníku projektu Technikiáda, a to formou objednávky, která rozšíří základní registraci partnera.  
  Další kategorie partnerství (rozšířená registrace):
  • kraj komunitní
  • kraj soutěžící
  • kraj partnerský
 8. Základní registrace subjektu k projektu v kategorii Partner – KR obsahuje tento balíček aktivit a služeb: 
  • evidence subjektu v registru podporovatelů projektu Technikiáda – uvedení na webových stránkách projektu vč. loga. 
  • Poskytnutí grafického manuálu projektu Technikiáda k jeho praktickému využití v rámci naplnění aktivit sloužících k podpoře projektu v daném regionu Partner – KR.
  • Partner – KR bude pravidelně informován o aktivitách a novinkách v projektu (1 x měsíčně Newsletter)
  • Bude zařazen do soutěže o Zlatou kostku Technikiády kategorie Partner – KR, v rámci které bude po ukončení ročníku Technikiády probíhat ocenění o nejaktivnější regiony a inspirativní počiny v rámci Technikiády. 
 9. V návaznosti na základní nebo rozšířené registrace subjektu v kategorii Partner – KR bude po přijetí objednávky vystavena faktura k úhradě registračních poplatků (jsou-li v dané kategorii poplatky v Ceníku uvedeny). Po úhradě faktury bude zahájeno plnění dle bodu 8.
 10. Subjekt Partner – KR získá potřebný grafický manuál Technikiády a další materiály, které budou sloužit k úspěšné realizaci jeho podpory v rámci Technikiády.

Registrační poplatky základní i rozšířené registrace jsou uváděny bez DPH a jsou spojené s administrační činností vyhlašovatele Technikiády. Sazba DPH činí 21 %.

Odesláním registrace subjekt Partner – KR potvrdil, že je seznámen s: 

 • cíli i formátem projektu Technikiáda a s pravidly hry Technikiáda, 
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu Technikiáda
 • výši registračních poplatků, které vznikly na základě jeho výběru registrovaných aktivit dle platného Ceníku registrací a služeb Technikiády, a v souladu s Registračními i všeobecnými obchodními podmínkami.  

Registrací subjektu je projeven souhlasu s Registračními a všeobecnými obchodními podmínkami, které z registrace Partner – kraj vyplývají. 

Vyhledat v databázi subjektů

Tato funkce je dostupná pouze pro subjekty z České republiky.
Načíst údaje o subjektu nebo vyplňte
Subjekt
Kontaktní osoba
Položky označené * jsou povinné.
Obchodní podmínky jsou vždy součástí a ke stažení na registrační stránce jednotlivých rolí.