Registrace subjektu školy – ostatní

Poskytovatel aktivity Technikiády

Ročník 2023/2024 (1. 9. 2023 – 31. 8. 2024)

Kategorie partnerství: Poskytovatel aktivity Technikiády – školy ostatní

(dále jen PAT – školy ostatní)

Postup při podání registrace:

 1. Vyplňte elektronicky registrační formulář ve všech bodech a odešlete.
 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte – koordinační centrum Technikiády:
  tel. č. 608 880 792 – Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&ART, z.s,
  e-mail: nytrova@technikiada.cz
 3. Společnosti W&ART, z.s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 je vlastník a vyhlašovatel projektu Technikiáda.
 4. Základní registrace k projektu v kategorii Poskytovatel aktivity Technikiády – školy ostatní (dále jen PAT- školy ostatní) je zpoplatněna dle platného ceníku registrací a služeb Technikiády) jednorázovým poplatkem ve výši 1.000 Kč na celý ročník 2023-2024. 
 5. Aktivity a služby poskytované nad rámec základní registrace jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku. Ceník kategorie PAT – školy ostatní  
 6. Informace o nastavení základní a rozšířené registrace PAT- školy ostatní k aktivitám projektu Technikiáda jsou součástí obchodních a všeobecných podmínek a naleznete je zde:
 7. Rozšířit základní registraci může PAT – školy ostatní kdykoliv v průběhu daného ročníku projektu Technikiáda, a to formou rozšířené registrace PAT – školy ostatní nebo objednávkou. (Bude možné opět registračním formulářem???)
 8. Základní registrace subjektu k projektu v kategorii PAT- školy ostatní obsahuje tento balíček aktivit a služeb: 
  • evidence subjektu v registru poskytovatelů aktivit Technikiády – uvedení na webových stránkách projektu s lokací partnera
  • zavedení subjektu v elektronické evidenci dovedností Technikiády – ELED jako poskytovatele aktivit Technikiády (PAT –  školy ostatní). Díky této evidenci se žákům – hráčům načítají získané coiny a evidence o získaných dovednostech, informacích, splněných úkolech a zadáních. 
  • zalistování 8 registrovaných aktivit subjektu PAT – školy ostatní  v ELED: popis aktivity, definice získaných dovedností a ohodnocení hracími body – TECHkoiny pro účastníky aktivity – žáky (navýšení počtu aktivit, které PAT- školy ostatní má zájem pro žáky evidovat, je možné prostřednictvím rozšířené registrace PAT – školy ostatní nebo objednávkou)
  • vygenerováni QR kódů na registrované aktivity v hodnotě – á 2 coiny (navýšení počtu coinů u jednotlivých aktivit je možné prostřednictvím rozšířené registrace PAT – školy ostatní nebo objednávkou)
 9. V návaznosti na základní nebo rozšířené registrace subjektu v kategorii PAT – školy ostatní bude po přijetí registrace/í vystavena faktura k úhradě registračních poplatků. Po úhradě faktury bude realizováno zalistování aktivit poskytovaných PAT – školy ostatní pro žáky dané ZŠ do ELED (popis aktivity, definice získaných dovedností a ohodnocení hracími body – TECHkoiny pro účastníky aktivity – žáky); vygenerují se QR kódy pro tyto aktivity a předají se subjektu PAT- školy ostatní k užívání. 
 10. Subjekt PAT – školy ostatní získá potřebný grafický manuál Technikiády a další materiály, které budou sloužit k úspěšné realizaci jeho aktivit v rámci Technikiády.

Registrační poplatky základní i rozšířené registrace jsou uváděny bez DPH a jsou spojené s administrační činností vyhlašovatele Technikiády. Sazba DPH činí 21 %.

Odesláním registrace subjekt PAT – školy ostatní potvrdil, že je seznámen s: 

 • cíli i formátem projektu Technikiáda a s pravidly hry Technikiáda, 
 • registračními a všeobecnými obchodními podmínkami projektu Technikiáda
 • výši registračních poplatků, které vznikly na základě jeho výběru registrovaných aktivit dle platného Ceníku registrací a služeb Technikiády, a v souladu s Registračními i všeobecnými obchodními podmínkami.  

Registrací subjektu je projeven souhlasu s Registračními a všeobecnými obchodními podmínkami, které z registrace Poskytovatel aktivit Technikiády – školy ostatní vyplývají. 

Vyhledat v databázi subjektů

Tato funkce je dostupná pouze pro subjekty z České republiky.
Načíst údaje o subjektu nebo vyplňte
Subjekt
Kontaktní osoba
Položky označené * jsou povinné.
Obchodní podmínky jsou vždy součástí a ke stažení na registrační stránce jednotlivých rolí.