Soutěže a olympiády jsou skvělé. Můžeš si konečně vyzkoušet, jak své znalosti a dovednosti umíš používat v praxi a můžeš si porovnat, na jakou úroveň jsi se dostal v rámci svých vrstevníků. Zdravá soutěživost je vždy fajn, a kromě ocenění, kterého můžeš dosáhnout, zde také vznikají fajn přátelství, která mnohdy trvají až do dospělosti. Za účast v soutěžích a olympiádách, které jsou registrovány v rámci Technikiády, získáš také nové TECHcoiny.   

Partneři
Záštita