Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace