T- point – je místo, kde může hráč získat TECHcoin za nějakou aktivitu, úkol, získanou dovednost. Evidence T-pointů bude uvedena na webových stránkách www.technikiada.cz. Tato místa budou označena logem Technikiády. Na těchto místech bude vždy uvedeno za jakou aktivitu, úkol nebo dovednost je možné získat TECHcoin. Všechny aktivity jsou zapisované do Elektronické evidence dovedností (ELED), která krom hry slouží k sestavování si svého portfolia dovedností pro přijímačky a pro další kariérní rozvoj. Provozavatelem T-pointu je POSKYTOVATEL AKTIVITY (zkráceně PAT).

Kdo se může stát PATem?

Základní škola – první místem, kde je možné získat TECHcoiny je vaše škola

Střední školy – pokud chodíte na nějaký kroužek na střední škole, můžete při zapojení střední školy získávat za aktivity TECHcoiny

Firmy – pokud chodíte se školou na exkurze do firem, můžete za exkurze získávat TECHcoiny

Kroužky, dílny, laboratoře atd. – buď Ty, které jsou označené logem TECHNIKIÁDA a nebo pokud navštěvujete kroužek, můžete se zeptat, zda by bylo možné vaší aktivitu zaregistrovat v TECHNIKIÁDĚ, tedy zda by mohl provozovatel kroužku se zaregistrovat a TECHcoiny Vám napsat.

Partneři
Záštita