Technologická gramotnost a technologická olympiáda nově v Technikiádě

Od 11.11.2023 bude možné získávat TECHcoiny a nové dovednosti do elektronické evidence u žáků zapojených do technologické olympiády. Dále na školách, kde proběhne hodina Technologická gramotnost https://www.technologicka-gramotnost.cz, budou moci žáci ZŠ si načíst TECHcoin i za tuto hodinu. Je vhodné být předem zaregistrován a přihlášen na telefonu ke hře Technikiáda.

Partneři
Záštita