Status „Touch point“ Technikiády (TPT)

Status Touch point Technikiády mohou získat kulturní a informační centra jednotlivých regionů, která se aktivně zapojí do projektu Technikiáda. Tento formát partnerství je vzájemně nefinanční. 

Touch point Technikiády (dále jen Touch point nebo TPT) v rámci své činnosti aktivně informují o registrovaných aktivitách projektu Technikiáda (v prostorách Touch pointu, na webových stránkách, FB či osobním doporučením, aj.) 

Návštěva místa „Touch point“ hráčem Technikiády mu poskytuje nejen informační výhodu. 

V místě působení Touch pointu si mohou jednotliví hráči načíst jedinečný QR kód daného Touch pointu. Po načtení QR kódu Touch pointu se pod záložkou Bonusy ukáže hráči, kde všude může získat TECHcoiny v okolí za dvojnásobné množství TECHcoinů po dobu 7 dní.

Partneři ve statusu Touch point Technikiády budou pravidelně informováni o nově registrovaných aktivitách, akcích nebo výzvách Technikiády v jejich regionu, aby mohli poskytnout aktuální informace hráčům Technikiády. Zároveň budou tito partneři (TPT) očima Technikiády v daném regionu a budou pomáhat objevovat nové regionální atraktivity či akce, které by se svým formátem mohly zařadit do Technikiády. 

Jednotlivá centra se statusem Touch point Technikiády budou v průběhu celého ročníku za své aktivity také získávat coiny a budou hodnoceny hráči ve veřejném hlasování, na základě těchto hodnocení budou po ukončení ročníku oceněna nejlepší a nejaktivnější centra v rámci roční ceny poskytovatelů aktivit Zlaté kostce Technikiády. Veřejné hlasování bude probíhat po celý ročník Technikiády. 

Partneři
Záštita