Velmi vítáme záštitu města Olomouc k projektu Technikiáda pro ročník 2024.

Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora statutárního města Olomouce pro oblast školství, cestovní ruch a kultury Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Záštita