Jak se do projektu mohu zapojit jako střední či vysoká škola?

Střední a odborné školy všech typů i vysoké školy jsou významnými články v následném vzdělávání žáků základních škol. Proto je vítané jejich aktivní zapojení do projektu Technikiáda.

Tyto školy připravují zajímavé aktivity a akce pro žáky ZŠ (dny otevřených dveří, exkurze, workshopy, dílny, laboratoře, tábory, soustředění, projektové dny), které jim pomáhají objevovat nové oblasti dovedností a orientovat se v mnoha zajímavých a pro ně nových oborech. Tyto aktivity a jimi získané informace jsou velmi důležité při rozhodování žáků základních škol o tom, jak nastavit svou cestu dalšího vzdělávání, pro kterou střední nebo odbornou školu se ve svém výběru rozhodnout.

Díky aktivnímu zapojení a registraci do projektu a hry Technikiáda, budou tyto střední a odborné školy evidované jako poskytovatelé aktivit Technikiády – školy ostatní a jimi poskytované aktivity budou zalistované v elektronické evidenci dovedností Technikiády a také monetizovány herními body – TECHcoiny. Tímto se dané aktivity stanu atraktivnější pro hráče Technikiády – žáky základních škol.  

Střední i odborné školy mají zájem žákům základních škol, jejich rodičům i pedagogům představit a ukázat možnosti následného vzdělání po ukončení základní škol. Svou odbornou a technickou vybavenost, představit sociálně i kulturně příznivé prostředí své školy, vizi perspektivy v oblasti kariérové budoucnosti oborů, které nabízejí. Tato aktivní prezentace je součástí kariérové gramotnosti žáků, kterou získávají v rámci formálního i neformálního vzděláváni na ZŠ a při volnočasových aktivitách. Technikiáda toto prostředí převádí na jednu evidenční platformu a vytváří soutěžní prostředí, které je žáky – hráče hry atraktivní a vede je k hledání vlastní aktivní cesty za úspěchem.

NAVÍC:

Žáci středních i studenti vysokých škol rádi pracují v rámci dobrovolnictví v projektech zaměřených na žáky základních škol a jsou jejich staršími průvodci v mnoha zajímavých oborech (robotika, elektrotechnika, chemie, práce s materiálem, IT technologie, nová média, aj.), které tímto žáci ZŠ objevují.  Tito žáci a studenti pomocí těchto aktivit, na kterých se budou podílet, mohou také rozšiřovat své portfolio dovedností a kompetencí v rámci elektronické evidence studentských praxí v Registru praxí (www.studentske-praxe.cz).

Formát aktivního zapojení středních, odborných a vysokých škol do Technikiády:

Poskytovatel aktivity Technikiády – školy ostatní (dále jen PAT – škola ostatní)

Základní registraci PAT – škola ostatní je realizována prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách ZDE.

Základní registrace PAT – škola ostatní je zpoplatněna jednorázovým registračním poplatkem na daný ročník projektu, který je využívám k úhradě administračních úkonů projektu. Informaci o registračních poplatcích naleznete u registrace.

Po registraci budou dle formátu registrace jednotlivé aktivity, které má vaše škola zájem zaevidovat do Technikiády, ve spolupráci s naší produkcí zalistované, popsané a tokenizované. Na tyto aktivity budou vygenerované jedinečné QR kódy a hra bude moci začít.

Základní registraci PAT – školy ostatní je možné v případě zájmu školy a jejich studentů kdykoliv v průběhu ročníku rozšířit o další zajímavé aktivit.  

Poskytovatelé aktivit školy ostatní budou v rámci ročního vyhlašování nejaktivnějších účastníků, poskytovatelů a aktivních partnerů projektu zařazeni do hodnocení Zlaté kostky Technikiády. Nejaktivnější poskytovatelé aktivit a inspirativní projekty budou v závěru každého ročníku veřejně oceněny. Některá hodnocení proběhnou veřejným hlasováním aktivních hráčů Technikiády,tedy aktivních žáků základních škol, kteří vaše zalistované aktivity navštívili. Vítězem a oceněným se může stát i Vaše škola. 

Své dotazy k registraci, k registračním poplatků, formátům zalistování jednotlivých aktivit a průběhu hry směřujte na náš e-mail: technikiada@technikiada.cz Rádi vám odpovíme a pomůžeme s registrací. Těšíme se na naši spolupráci.

Registrace PAT – školy ostatní ZDE.

    Partneři
    Záštita