Jak se mohu do projektu jako firma, asociace či instituce zapojit?


Firmy, instituce, asociace jsou významnými partnery tohoto projektu. Aktivní role jednotlivých firem, společností, asociací a institucí může být různorodá a je možné si vybrat formu své podpory, svého působení a aktivity v rámci tohoto projektu.

Role aktivní poskytovatel aktivity (PAT)

Subjekt se registruje jako poskytovatel aktivity Technikiády. Více informaci ke statusu PAT naleznete na stránce registrace zde.

Prostřednictvím zalistovaných aktivit v elektronické evidenci dovedností Technikiády:

  1. Poskytne žákům programovou náplň (jednorázovou, v průběhu roku několikrát realizovanou nebo pravidelnou celoroční) k získání dovedností, informací a TECHcoinů v rámci pravidel hry Technikiáda.  Stane se tzv. T-pointem,
  2. Připojí se svou aktivitou k některé z oficiálních akcí Technikiády – opět prostřednictvím registrace nebo objednávkou či smlouvou.
  3. Propojí partnerskou smlouvu a podporu s částí ve formátu PAT.

Registraci subjektu v kategorii poskytovatel aktivity Technikiády (PAT) je možné realizovat elektronickým formulářem ZDE.

Role partner projektu 

Subjekt uzavře partnerskou smlouvu o spolupráci a podpoře projektu Technikiáda. V rámci smlouvy bude specifikována náplň smlouvy, forma podpory projektu, specifikace realizací a vzájemného plnění v rámci tohoto projektu.

Role donátor/sponzor

Subjekt podpoří projekt Technikiáda, jeho náplň, záměry a cíle prostřednictvím finančních nebo nefinančních darů.

Svůj zájem o některou z těchto roli nám můžete SDĚLIT na náš e-mail: nytrova@technikiada.cz s informací s kým za váš subjekt máme zahájit jednání o podpoře a zahájení spolupráce v rámci projektu Technikiáda.

Proč by měly mít firmy, asociace a instituce zájem projekt Technikiáda podporovat? 

Projekt Technikiáda vznikl na základě požadavků zástupců průmyslového sektoru, který dlouhodobě poukazuje na nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce a potřebou dynamičtějších změn v oblasti kompetencí a dovedností dnešní mladé generace, která na trh práce vstupuje a bude v následných letech vstupovat.

Vytvořením herního a soutěžního prostředí Technikiády poskytujeme prostor k rozvoji kreativnímu vzdělávání žáků základních škol v reálném prostředí, ať již se jedná o vzdělání formální nebo neformální.

Hrou a jednotlivými aktivitami Technikiády je umožněno žákům, jejich rodičům i pedagogům aktivní seznamování se s reálným prostředím jednotlivých firem a oborů z pohledu zaměstnání a kariéry budoucnosti (nově vznikající obory, nové technologie, požadavky na zvládání technologického rozvoje  a potřeby vzdělání v těchto oborech, aj.). 

Významným výstupem Technikiády je realizace prvního elektronického portfolia dovedností žáka, se kterým mohou pracovat při nastavování své další cestě za vzdělání samotní žáci, ale také rodiče a školní kariéroví poradci, případně ředitelé středních a odborných škol při přijímacích řízeních.

Významným počinem tohoto projektu a spolupráce s jednotlivými firmami, asociacemi a institucemi je představení profesního uplatnění v jednotlivých oborech, přijetí významu technologického rozvoje a společenské potřebnosti jednotlivých oborů žáky a student, jejich rodiči i pedagogy (školními kariérovými poradci a koordinátory praxí). Tato vzájemná spolupráce pomáhá dnešní mladé generaci přijmout principy celoživotního vzdělávání v praxi a aplikaci úspěšné kariérové gramotnosti.

Každý úspěšný projekt stojí na pevných základech spolupráce s významnými a proaktivně zaměřenými firmami, institucemi a asociacemi. Hledáte-li možnost a formu, jak aktivně komunikovat s generací dnešních žáků základních škol, potažmo s jejich rodiči, jsme pro vás tím správným projektem. Věříme, že vaši podporu získáme a těšíme se na naši spolupráci.

Registrované firmy

Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1041/12
Centrum praxí, s.r.o.
Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1041/12
W&ART z.s.
Františkovy Lázně, Dlouhá 194/4
Městské muzeum Františkovy Lázně – hrad Seeberg
Petrův Dvůr 9
SZ Kratochvíle