Jak se mohu do projektu zapojit jako poskytovatel aktivit?

Realizujete aktivity a akce pro žáky základních škol?

kroužky, dílny, laboratoře, edukativní programy, vzdělávací expozice, exkurze, dny otevřených dveří, veletrhy, festivaly, přednášky, workshopy, olympiády, kurzy, projektové dny, tematické prázdninové tábory, zábavné hry spojené s neformálním vzděláváním, PR aktivity zaměřené na podporu vašeho oboru podnikání, poskytujete moderní pomůcky ke vzdělávání a získání dovedností, aj.

Podporujete formální i neformální vzdělávání žáků základních škol se zaměřením na 

 • rozšíření a získání nových dovednosti a informací, 
 • rozvoj individuální aktivity žáků se zájmem o tradiční i o nové technologické obory
 • rozvoj schopnosti žáků doplňovat si vzdělání,
 • podporu zájmu o tvorbu svého portfolia dovedností a rozvíjení své kariérové gramotnosti 
 • rozšíření povědomí o perspektivách v oblasti kariérové budoucnosti oborů, které nabízíte, jak v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností, tak jako firma, instituce, zaměstnavatel?

Zapojte se k projektu Technikiáda svou již realizovanou aktivitou nebo vytvořením nové aktivity, akce, projektu.

Umožněte žákům základních škol získat i u vás, nebo prostřednictvím vás nejen nové, zajímavé informace a dovednosti, ale také herní tokeny hry Technikiáda, do které jsou zapojeni nebo se chtějí zapojit. 

Získáním tokenů u vás nebo prostřednictvím vás otevíráte žákům – hráčům hry cestu nejen k potřebným informacím i dovednostem, ale také k možnosti získat zajímavé dárky a ceny v rámci této celoroční hry. Pomáháte jim prožít úspěch z dosaženého výsledku a uvědomovat si hodnotu získané dovednosti nebo informace.

Staňte se registrovaným poskytovatelem aktivity Technikiády (dále jen PAT) a naplňte společně s námi naši výzvu: Hraj a bav se! Hraj a vzdělávej se! 

Registrací do projektu a zalistováním Vaší aktivity, akce či projektu do elektronické evidence dovedností Technikiády (ELED) se stáváte aktivním partnerem hry a umožňujete žákům ZŠ:

 • učit se nové dovednosti, zdokonalovat jejich úroveň, získávat nové informace a zároveň se u toho bavit – hrát hru (do této hry jsou zapojeni také jejich rodiče i pedagogové)
 • aktivní vyhledávání nových výzev a zájem o jejich zdolávání
 • zažít úspěch, radost ze získávání a objevování nových dovedností, informací i herních tokenů
 • rozvíjet jejich seberealizační potenciál, uvědomění si hodnoty svých dovedností a jejich aktivní využití v mimoškolní praxi 
 • seznámit se s elektronickou evidencí dovedností, kterou následně, po ukončení základní školy, budou využívat v rámci evidence praxí a kompetencí studentů středních, odborných a vysokých škol
 • vybudovat si své první elektronicky evidované portfolio dovedností
 • poznat cestu osobního vzdělávání a světa práce v reálném prostředí

Udělejte vaše aktivity, akce, projekty atraktivnější – „monetizujte je“ herními Tokeny – TECHcoiny.

Registrací a zařazením těchto vašich aktivit v Technikiádě budete aktivními průvodci hráčů na této objevitelské cestě. Stanete se možností, jak mohou rozšířit své portfolio dovedností a zároveň získat nové TECHcoiny do hry. Ti nejlepší získají navíc ocenění i zajímavé dárky. Touto monetizací vaše aktivita/akce zvýší svou atraktivitu pro jejich účastníky – žáky základních škol i veřejnou popularitu.

V průběhu ročníku a po jejím ukončení bude vyhodnocena také kategorie PAT. Hodnocení bude probíhat také prostřednictvím veřejného hlasování hráčů této hry.

Registraci poskytovatele aktivity Technikiády (PAT) můžete realizovat elektronickým formulářem.

V registraci naleznete možnosti aktivního zapojení se, jak pro malé i velké poskytovatele aktivit. Své dotazy k registraci PAT, registračním poplatků, formátům zalistování jednotlivých aktivit a průběhu hry směřujte na náš e-mail: technikiada@technikiada.cz.

Pro zájemce z řad poskytovatelů aktivit jsme připravili webinář, který můžete zhlédnout zde:  https://www.youtube.com/live/OXnXipNRxMY?si=qtOdp8dquIcGbvi7

Naleznete v něm další informace i odpovědi na časté dotazy.

Máte-li zájem o širší spolupráci v rámci projektu Technikiáda nebo o partnerství či donátorství v tematické oblasti tohoto projektu, napište nám na email: nytrova@technikiada.cz, rádi se s vámi spojíme zahájíme jednání o možných formátech partnerství a spolupráce.

REGISTRACE PAT

Partneři
Záštita