Už jste zaregistrovaní? Registrace ZDE

Které regiony jsou již aktivní?

Cíl hry / projektu

Jsi žák základní školy?

Hraj a bav se. Hraj a vzdělávej se. Hraj a získej:

  • co nejvíce TECHcoinů, ocenění a dárků,
  • co nejvíce nových informací a dovedností,
  • co nejvíce nových zážitků a zábavy.

Cíl projektu:

Technikiáda – hra formátem elektronické evidence dovedností představuje žákům atraktivní a zábavnou formou možnosti:

jak a kde získat

  • nové dovednosti, znalosti a kompetence (evidence aktivit formálního i neformálního vzdělávání, volnočasových aktivit a dalších možností, ze kterých si žák sám vybírá dle svých priorit a zájmu)

jak a kde rozvíjet

  • osobní talent a dovednosti, na kterých může stavět osobní úspěch a seberealizaci,
  • pozitivní vztah k polytechnickým dovednostem a kreativnímu vzdělávání,
  • zájem o objevování nového a seznamovat se s prostředím dalšího vzdělávání a zaměstnání (v reálném prostředí škol, institucí i firem – kariéra budoucnosti, poznej nově vznikající obory a profese).

U každého žáka – aktivního hráče hry je záměrem:

  • podpořit rozvoj schopnosti doplňovat si vzdělání,
  • ohodnocení aktivního přístupu k přijetí principu celoživotního vzdělávání v praxi – monetizace realizované aktivity herními body TECHcoiny, zažít úspěch
  • zajištění evidence individuální aplikace úspěšné kariérové gramotnosti v rámci hry

Na prostředí Technikiády se propojují prvky hry, zábavy, neformálního i formálního vzdělávání. Jednotlivé aktivity vzájemně spojují zájmy žáků (i jejich rodičů), studentů, škol i poskytovatelů různých forem vzdělávání, zvyšování kvalifikací a zaměstnavatelů. Připojte se k tomuto projektu i vy.

Fotoarchiv projektu

4

Partneři

Záštita