Už jste zaregistrovaní? Registrace ZDE

Které regiony jsou již aktivní?

Cíl projektu

Technikiáda má záměr představit žákům a studentům atraktivní a zábavnou formou možnosti, jak získat a rozvíjet prostřednictvím jednotlivých aktivit, zadání a úkolů nové znalosti, dovednosti a kompetence.  U aktivních žáků formuje:

  • pozitivní vztah k polytechnickým dovednostem a kreativnímu vzdělávání,
  • poznání a rozvoj osobních talentů a dovedností, na kterých může stavět osobní úspěch a seberealizaci,
  • zájem o objevování nového a seznamování se s prostředím zaměstnání (práce) ve firmách a kariery budoucnosti (nově vznikající obory).

Cílem tohoto projektu je poskytnout prostor pro pravidelné aktivity žáků a studentů související s:

  • rozvojem dovedností, kompetencí, talentů – uspět může každý
  • jejich přípravou na další vzdělávání směřující k zaměstnání budoucnosti a profesnímu uplatnění s přijetím technologického rozvoje a společenské potřebnosti jednotlivých oborů
  • principy celoživotního vzdělávání v praxi a aplikace úspěšné kariérové gramotnosti
  • udržitelným životem v ČR i v Evropě,
  • a zaměření se na realizaci aktivních kroků vedoucích ke kvalitnímu životu dnešní mladé generace v budoucnosti.

Na prostředí Technikiády se propojují prvky hry, zábavy, neformálního i formálního vzdělávání. Jednotlivé aktivity vzájemně spojují zájmy žáků (i jejich rodičů), studentů, škol i poskytovatelů různých forem vzdělávání, zvyšování kvalifikací a zaměstnavatelů. Připojte se k tomuto projektu i vy.

 

Fotoarchiv projektu

4

Partneři

Záštita